Эл аралык товар алмашууда транспорт өзгөчө орунду ээлейт. Бир жагынан, бул эларалык эмгек бөлүштүрүүнүн тийиштүү бир шарты болуп саналат; экинчи жагынан –  транспорт кызматы өз өндүрүшүндөгү мүнөздүү бир товарын эл аралык базарда экспортер катары чыгара алат .Ошентип эл аралык экономилык байланышта транспорт ролунун эки башка ыкмасы калыптанат.

Биринчине кененирек токтолсок . Эл аралык экономилык байланышта транспорт керектүү, манилүү ошондой эле дүйнөлүк чарба жүргүзүүдө кошумча ( жардамчы ) тармак болуп саналат. Мындай аныктаманын жыйынтыгында  «транспорттук камсыз кылуу» деген түшүнүк кенен тараган.

Эл аралык экономилык байланышта транспорттук камсыз кылуунун биринчи өзөчөлүгү болуп, транспорт эл аралык базарда алып сатуунун обьектиси катары чыгат жана ошондуктан жалпы дүйнөлүк экономиканын өнүгүшүнүн мүнөзүнө жараша баардык факторлордун таасиринде калат. Транспорт өндүрүмү транспорт кызматынын эл аралык базары аркылуу ишке ашырылат.

Сырткы экономилык байланышта транспорттук камсыз кылуунун башка бир өзгөчөлүгү эл аралык транспорт базарында транспорттук тейлөөнүн эсепке алынышы өзгөчө курч кабыл алынат, анткени анын жыйынтыгы транспорт кызматынын баасына таасир этет. Эл аралык товар алмашуу эл аралык транпорт менен тыгыз байланышы бири-бирине өз таасирин тийгизет. Эл аралык сооданын өнүгүшү транспорт кызматынын жана анын техникалык каражатын өнүгүшүнө түрткү берет, ошол эле маалда транспорт жаатында илимий техникалык прогресс өз чөйрөсүнө жаңы товарларды тартуу менен эл аралык товар алмашуунун дагы өнүгүшүнө өз салымын кошот.

Транспортсуз бир дагы сырткы соода келишимин элестетүү мүмкүн эмес, кандай болгон күндө дагы алган товарды кардарга жеткирүү керек эмеспи. Андыктан сырткы соода жүгүртүүдө, сырткы экономикалык байланышта товарлардын баасына транспорттык камсыздоонун деңгээли оолуттуу таасирин тийгизет.  Транспорт кызматынын сапаты (ылдамдыгы, үзгүлтүксүздүгү, коопсуздугу, ишенимдүүлүгү ) түз же кыйыр түрдө товардын баасын аныктайт жогорку транспорттук тейлөөдө баасы көтөрүлөт же төмөнкү тейлөөдө баасын түшөт.

Тажрыйба көргөзгөндөй автомобильдик ташуу   бир топко үнөмдүү келтирилген сунуштардан  башка сунушун дагы камтый алат.

Жүктү жеткизүүдө өз убагындагысы жана мобилдүүлүгү негизги максаттардан болуп саналат. Ошол эле маалда жүктүн каалаган каттамынан көзөмөлдөө дагы маанилүү факторлордун бири болуп саналат.

Долбоорду ар тараптан ишке ашыруу

Сиздин жүгүңүздү жүктөөдө баардык тийиштүү даярдык иштерди уюштурабыз, мындан сырткары жүктү жүктөйбүз жана түшүрөбүз   жүктөлгөн  жүктүн коопсуздугун текшеребиз. Зарыл болгон учурда, ошондой эле жүктөрдүн орун алмашуусун  жүктөрдү  кампаларга топтоону камсыз кылабыз.         

Автомобилдик ташуу баардык жүк үчүн

Сиздин талабыңызга ылайык – толук, топтомо, температуралык режим менен жүк ташыйбыз.

Көлөмдүү жүктү жүктөөгө ылайыкташтыруу

Зарыл болгон учурда, биз жүктү кутулоодо өлчөмүн ылайыкташтырууда өндүрүүчүгө  инженердик-техникалык жактан кеңеш беребиз. Бул Сизге бир топ транспорт чыгымдарын азайтуусуна негиз болот.

Жүктөрдүн коопусуздугун күчөтүү чаралары

Жүктөрдү жүктөөдө жана баардык жол коштоосунда күчөтүлгөн көзөмөл жана коопсуздук чараларын көрөбүз.

43af9b94b75822e
8e478d510177aeb
92c69bbde24fcbf
a3480c04a94c6a8
7752d29d9c0edb8
6863ba4f9eb8c6b