16/10/2017 tarihli ve 1 No’lu Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti altındaki Devlet Gümrük Hizmetinin kararı ile (Tescil numarası: 0001 / TP-161017, 16.10.2017 tarihli gümrük taşıyıcıları sicil kaydına dahil olmak üzere Sertifika No.0001/TP) “UBS Transit”, Gümrük Müşavirleri Siciline dahil edilmiştir.

UBS Transit’e ait olan araçlar, Kırgızistan Cumhuriyeti’nde Gümrük Yönetmeliği Kanunu’nun 56. Maddesinde belirtilen kriterlere uygun olarak, araçların düzenlenmesi ve donanımına ilişkin özel gereklilikleri yerine getiren gümrük mühürleri altında taşınması için uygundur:

  1. gümrük mühürleri basit ve güvenilir bir şekilde uygulanabilir;
  2. Mallar, aracın kargo alanının mühürlü kısmına, açıklığının izlerini bırakmadan veya gümrük mührüne zarar vermeden çıkarılamaz veya kapatılamaz;
  3. Araçta ve eşyaların saklanacağı kargo alanlarında saklanma yeri yoktur;
  4. Malların bulunduğu tüm yerlere gümrük muayenesi için kolayca erişilebilir.

UBS Transit’in toplam araç sayısı 20’den fazla birimdir.

Kırgız Cumhuriyeti’nde Gümrük Düzenlemesi’ hakkında 31 Aralık 2014 tarihli Kırgız Cumhuriyeti No 184 Yasası
 

Madde 59. Gümrük taşıyıcısı olarak faaliyet

  1. Gümrük taşıyıcısı, bir gümrük taşıyıcısı olarak faaliyet gösteren ve bu yasaya uygun olarak bu tür bir faaliyet için gümrük nakliyecileri kaydına dahil olan yerel bir tüzel kişilik olabilir.
  2. Bir gümrük taşıyıcısı olarak faaliyet, gümrük vergilerinin ödenmesini ve Kırgızistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından belirlenen diğer güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlamadan, malların gümrük kontrolü altında taşınmasıdır.

Madde 60. Gümrük Taşıyıcısının Yükümlülükleri
Gümrük taşıyıcısı aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

  1. bu Kanun ile belirlenen şart ve koşullara uymak;
  2. Taşınan malların gümrük kontrolünde tutulması ve gümrük otoritelerine bu malların taşınması konusunda bir rapor sunmak;
  3. bu Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen durumlara uygun olarak gümrük vergileri ödemek.

Madde 61. Gümrük taşıyıcısının malların gönderen veya alıcılarından alınan bilgilere karşı tutumu
Yasalarla korunan ticari, bankacılık veya diğer sırları oluşturan malların göndericilerinden veya alıcılarından alınan bilgiler ve ayrıca diğer gizli bilgiler, gümrük gemisi tarafından kendi amaçları için kullanılmamalı ve Kırgız Cumhuriyeti’nin normatif yasal düzenlemelerinin gerektirmediği durumlar dışında başkalarına aktarılmamalıdır.