Gümrük komisyoncusu

GÜMRÜK KOMİSYONCUSU

Hayatında en az bir kez olan herkes sınır ötesi mal sevkiyatı ile uğraşmak zorunda kalmıştır, bu süreçle ilgili olarak birçok zorluk yaşanabileceğini bilir. Taşınan kargonun gümrükleme ile ilgili zorluklarını kolayca aşmak için gümrük komisyoncusu hizmetlerini kullanabilirsiniz.
Bir gümrük komisyoncusu, mal sahibi (hizmet müşterisi) ile gümrük hizmeti arasında aracı olup, müşterinin çıkarlarını temsil eden bir temsilcidir.  Gümrük temsilcisinin (komisyoncu) amacı, gümrük işlemleri hızlı ve pürüzsüz düzenlemek veya yüklerin gümrük işlemleridir. Gümrük komisyoncusu ve müşterisi, her iki tarafın yükümlülüklerinin öngörüldüğü gerekli şartları belirten bir anlaşma imzalamalıdır.

Gümrük Müşavirliği Sorumlulukları
Bir gümrük komisyoncusu standart görevleri şunlardır:

 • TN VED TS kodlarının tanımı
 • Gümrük beyannamesinde malların ayrıntılı açıklaması
 • Gümrük ödemelerinin hesaplanması
 • Malların gümrük idaresine sunulması
 • Gerekirse, mallar hakkında ek bilgi sağlanması
 • Mallar için gümrük beyannamesi sunulması.

Bir gümrük acentesinin standart görev listesi mevzuata, komisyoncunun kabiliyetine veya müşterinin isteklerine göre değiştirilebilir.
Gümrük komisyoncusu hizmetleri şunları da içerebilir:

 • Malların depoda, gümrük işlemleri sırasında sorumlu bir şekilde depolanması.
 • Formalitelerin koordinasyonu ve gümrük makamlarıyla ihtilafların çözümü.
 • Mallar için gerekli olan her türlü sertifikaları alınması.
 • Gümrük mevzuatının tüm konularında istişare.
 • Standart olmayan görevleri çözmede yasal destek ve yardım.

Gümrük komisyonculuğu hizmetleri önemli ölçüde zamandan bazen de finansmandan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Ancak bu işbirliğinden azami faydayı elde etmek için, bir gümrük temsilcisinin seçimine çok dikkatli bir şekilde yaklaşmanız gerekir.

“Şumkar” şirketi, ciro dinamiğine, ürün yelpazesine ve diğer parametrelere bağlı olarak müşteriye kendisi için en iyi fiyatları sunma fırsatına sahiptir.